Lekce Proč Kontakt

Mechanika kapalin a plynů

Hydrostatická síla, tlak
Hydrostatická vztlaková síla
Bernoulliho rovnice

Hydrostatická síla, tlak

Tlak v kapalinách je možné vyvolat působením vnější síly (to řeší Pascalův a zákon) a nebo působením síly tíhové. Právě tomuto druhému případu se v naší videolekci budeme věnovat...

Hydrostatická vztlaková síla

Archimédův zákon je notoricky známý. Vzorec pro velikost vztlakové síly, která působí na těleso ponořené do kapaliny, se dá odvodit následujícím postupem...

Bernoulliho rovnice

Bernoulliho rovnice vyjadřuje Zákon zachování energie pro proudící kapalinu. Pomocí Bernoulliho rovnice je možné vysvětlit změny tlaku v proudící kapalině, což nakonec vysvětluje např. i vznik vztlakové síly na profilu křídla letadla...

Nahoru ↑