Lekce Proč Kontakt

Mechanika

Kinematika:
Úlohy o pohybu díl 1
Úlohy o pohybu díl 2
Úlohy o pohybu díl 3
Zrychlení hmotného bodu
Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu I.
Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu II.
Brzdná dráha
Volný pád
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Dostředivé zrychlení
Dynamika:
1. Newtonův zákon
2. Newtonův zákon a hybnost
Zákon zachování hybnosti
Aerodynamika - Vztlaková síla na křídle letadla
Neinerciální vztažná soustava 1
Neinerciální vztažná soustava 2
Mechanická práce, energie:
Mechanická práce I
Mechanická práce II
Mechanická energie
Pohyb v tíhovém poli Země:
Vrh svislý vzhůru
Vrh vodorovný
Vrh šikmý vzhůru

Kinematika

Úlohy o pohybu díl 1

Základy kapitoly jsou názorně ukázány na úloze, ve které nás zajímá, kdy rychlejší auto dojede to pomalejší.

Úlohy o pohybu díl 2

V zadané úloze nás zajímá, kdy se střetnou protisobě jedoucí automobil a motocykl.

Úlohy o pohybu díl 3

Třetí úloha z této kapitoly využívá principy ukázané v dvou předchozích příkladech. Zjišťujeme, kdy se potká kamion s autem, jedou-li si naproti (za daných počátečních podmínek).

Zrychlení hmotného bodu

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu I.

Dráha rovnoměrně zrychleného pohybu II.

Brzdná dráha

Volný pád

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Dostředivé zrychlení

Dynamika

1. Newtonův zákon

2. Newtonův zákon a hybnost

Zákon zachování hybnosti

Aerodynamika - Vztlaková síla na křídle letadla

Neinerciální vztažná soustava 1

Neinerciální vztažná soustava 2

Mechanická práce, energie

Mechanická práce I

Mechanická práce II

Mechanická energie

Pohyb v tíhovém poli Země

Vrh svislý vzhůru

Vrh vodorovný

Vrh šikmý vzhůru

Nahoru ↑