Lekce Proč Kontakt

Elektřina a magnetismus

Elektrostatická indukce
Polarizace dielektrika
Kapacita vodiče a soustavy vodičů
Energie kondenzátoru
Spojování kondenzátorů
Vlastní vodivost čistých polovodičů
Vodivost polovodičů s příměsí
Přechod PN - polovodičová dioda

Elektrostatická indukce

Polarizace dielektrika

Kapacita vodiče a soustavy vodičů

Energie kondenzátoru

Spojování kondenzátorů

Vlastní vodivost čistých polovodičů

Vodivost polovodičů s příměsí

Přechod PN - polovodičová dioda

Nahoru ↑